New Page 1

Evidenca plačil obveznega zdravstvenega zavarovanja  

1. Naziv institucije:

Občina Gornji Petrovci
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca plačil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Seznam plačil obveznega zdravstvenega zavarovanja

5. Pravne podlage: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ SOP 1992-01-0459
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): zdravstveno varstvo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Gornji Petrovci
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 26.12.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): mesečno
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Računovodkinja: Sabina Abraham, e-pošta: racunovodstvo@gornji-petrovci.si