New Page 2

 

Na podlagi 33. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 60/02) in 20. člena odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega potniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/02) je Svet mestne občine Kranj na 11. seji dne 28. 1. 2004 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi cene prevoza v javnem mestnem potniškem prometu

 

 

1. člen

 

 

Cene prevoza v javnem mestnem potniškem prometu v Mestni občini Kranj so naslednje:

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------
Vrste vozovnic                                         Cena vozne karte
                                                                  v SIT
-----------------------------------------------------------------------
vozovnica za eno vožnjo                                             190
 
Večkratne vozovnice
mesečne vozovnice
Osnovnošolci                                                      5.225
Upokojenci                                                        5.225
Ostali občani                                                     6.460
Dijaki in študenti – linije krajše od 5 km                        6.460
Dijaki in študenti – linije daljše od 5 km
7% subvencija države                                              5.985
17% subvencija države                                             5.320
30% subvencija države                                             4.560
50% subvencija države                                             3.230
 
kuponska vozovnica – dijaki in študenti na relacijah
krajših od 5 km
od 12 do 23 voženj                                                  177
od 24 do 31 voženj                                                  171
od 32 dalje                                                         161
 
kuponska vozovnica – dijaki in študenti na relacijah
daljših od 5 km
7% subvencija države                                                173
17% subvencija države                                               154
30% subvencija države                                               129
50% subvencija države                                                91
 
kuponska vozovnica – vsi uporabniki, razen dijaki in študenti
od 12 do 23 voženj                                                  177
od 24 do 31 voženj                                                  171
od 32 dalje                                                         161
 
zneskovna vozovnica
od 5001 do 10000 SIT                                                177
od 10001 do 15000 SIT                                               171
od 15001 SIT dalje                                                  161
-----------------------------------------------------------------------
 

 

 

2. člen

 

 

Veljavnost vozovnice javnega mestnega potniškega prometa:

 

 

– cena vozovnice je enotna, ne glede na dolžino relacije in velja vse dni v obdobju za katerega je bila kupljena,

 

 

– mesečna vozovnica velja na relaciji za katero je izdana in vseh ostalih relacijah mestnega prometa, za neomejeno število voženj mesečno,

 

 

– mesečna, kuponska in zneskovna vozovnica je izdana na brezkontaktni čip kartici in jo je mogoče kupiti le na avtobusni postaji v Kranju,

 

 

– mesečna in kuponska vozovnica je izdana na ime,

 

 

– zneskovna vozovnica je izdana na ime ali prinosnika,

 

 

– vozovnico za eno vožnjo je mogoče kupiti samo v avtobusu.

 

 

3. člen

 

 

Potnikom z mesečnimi, kuponskimi in zneskovnimi vozovnicami se omogoča brezplačno presedanje med avtobusi in linijami javnega mestnega potniškega prometa.

 

 

Potniki z mesečnimi vozovnicami lahko časovno neomejeno in brezplačno presedajo med avtobusi in linijami javnega mestnega potniškega prometa.

 

 

Potniki s kuponskimi in zneskovnimi vozovnicami lahko brezplačno presedajo med avtobusi in linijami javnega mestnega potniškega prometa največ 30 minut po vstopu na avtobus na začetni postaji.

 

 

4. člen

 

 

Cena vozovnice za prevoz v javnem mestnem potniškem prometu velja od 1. 3. 2004.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 41406-0010/2003-46/14

Kranj, dne 28. januarja 2004.

Župan

Občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.