New Page 2

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 9. seji dne 17. 12. 2003 sprejel naslednji

SKLEP

o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik

1. člen

 

1.

Prvo starostno obdobje

 

 

od 1 – 3 let starosti

 

a)

Celodnevni program (9 ur)

69.823 SIT

b)

Poldnevni program (4–6 ur)

60.317 SIT

2.

Drugo starostno obdobje

 

 

Od 3–6 let starosti

 

a)

Celodnevni program (9 ur)

60.140 SIT

b)

Poldnevni program (4 – 6 ur)

52.017 SIT

c)

Šmartno v Rožni dolini

49.505 SIT

Cena prehrane v celodnevnem in

 

poldnevnem programu

8.000 SIT

 

2. člen

Za otroke, vključene v kombinirano skupino, se obračunajo cene po starostnem obdobju otroka.

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu in se začne uporabljati 1. 1. 2004.

 

Št. 1144-12/03-9

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 17. decembra 2003.

Benedikt Podergajs l. r.