New Page 2

 

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 6. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je župan Občine Velika Polana sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o uradnem elektronskem naslovu Občine Velika Polana

 

 

1. člen

 

 

Uradni elektronski naslov Občine Velika Polana se glasi: obcina@velika-polana.si.

 

 

Sporočila sprejeta na ta naslov, sprejema in redno pregleduje Občinska uprava občine Velika Polana.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 01-05/02

 

 

Velika Polana, dne 10. aprila 2002.

 

 

Župan

 

 

Občine Velika Polana

 

 

Štefan Prša l. r.