New Page 2

Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava

 

POPRAVEK

 

V Sklepu o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 31/2008) se besedilo » in 16. člena Statuta Občine Dornava » črta in nadomesti z besedilom » in 15. člena Statuta Občine Dornava«

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič