POROČILO
 
 
Občinske volilne komisije o rezultatih I. kroga nadomestnih volitev za župana Občine Rače -Fram
 
Poročilo zajema delo OVK ob izvedbi nadomestnih volitev za župana občine Rače -Fram, z dne 25.5.1997.
 
I.
 
Na nadomestnih volitvah dne 25.5.1997 je imelo na 12 voliščih pravico glasovati 4759 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.
 
II.
 
Glasovalo je 2646 volivcev, kar pomeni, da je bila udeležba 56%.
 
III.
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
 
 
t. Glasov % glasov
 
 
1. BRANKO LEDINEK 1267 47,90%
 
 
2. MIRAN PREDIKAKA 754 28,50%
 
 
3. ZDRAVKO JELŠEK 461 17,40%
 
 
4. MIRKO ROBAR 164 6,20%
 
IV.
 
V drugi krog volitev za župana Občine Rače -Fram sta se uvrstila kandidata:
 
 
BRANKO LEDINEK s 1267 glasovi
 
 
In
 
 
MIRAN PREDIKAKA s 754 glasovi
 
 
Številka: 008/49-OVK/97
 
 
Datum: 28.5.1997
 
 
Predsednik OVK
 
 
Občine Rače -Fram
 
 
Marjan Glavar, dipl.iur. s.r.