New Page 2
 

Občinska volilna komisija Občine Turnišče je na seji dne 6. 10. 2014 ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah za člana Občinskega sveta Občine Turnišče, predstavnika romske skupnosti:

 

1. V volilni imenik na območju občine je bilo vpisanih 34 volivcev.
Po volilnih imenikih je glasovalo 22 volivcev.
2. Vseh oddanih glasovnic je bilo 22.
3. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
4. Občinska volilna komisija je, skladno z določbami 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da je za člana Občinskega sveta Občine Turnišče, predstavnika romske skupnosti, z 22 glasovi, oziroma 100  % izvoljen naslednji kandidat:
Stanislav ŠARKEZI, rojen 19. 3. 1960, Gomilica 58/b, 9224 Turnišče.

 

Št. 041-02/2014-34

Turnišče, dne 6. oktobra 2014

 

Občinska volilna komisija
Občine Turnišče
Predsednik
Andrej Litrop l.r.