New Page 2

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 2. redni seji, dne 12. novembra 2014 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

 

V  odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:

-          Cirila Marinčič, Veliki Ločnik 21, Turjak,

-          dr. Tatjana Devjak, Cereja 11, Velike Lašče,

-          Ladka Deterding, Dvorska vas 3, Velike Lašče,

-          Jože Stritar, Rašica 24, Velike Lašče,

-          Majda Kovačič Cimperman, Rašica 70a, Velike Lašče.

 

V  odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora se imenujejo:

-          Jakob Jaklič, Rašica 13, Velike Lašče,

-          Roman Jeglič, Gradež 14a, Turjak,

-          Uroš Centa, Dolnje Retje 9, Velike Lašče,

-          Janez Košir, Male Lašče 9, Velike Lašče,

-          Janez Petrič, Na gmajni 2, Velike Lašče.

 

V  odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se imenujejo:

-          Srečo Knafelc, Krvava Peč 7, Rob,

-          Ivan Levstik, Dvorska vas 48, Velike Lašče,

-          Tina Kadenšek, Rašica 13, Velike Lašče,

-          Anton Benjamin Strah, Prilesje 9, Velike Lašče,

-          Andrej Stritar, Rašica 24a, Velike Lašče.

 

V  odbor za finance se imenujejo:

-          Breda Košir, Mala Slevica 53, Velike Lašče,

-          mag. Polona Cvelbar, Male Lašče 7, Velike Lašče,

-          Rok Borštnik, Prilesje 3A, Velike Lašče,

-          Rudolf Rupar, Poznikovo 11, Velike Lašče,

-          Vasja Spindler, Veliki Ločnik 88, Turjak.

 

V  statutarno pravno komisijo se imenujejo:

-          Tina Kadenšek, Rašica 13, Velike Lašče,

-          Ivan Levstik, Dvorska vas 48, Velike Lašče,

-          mag. Polona Cvelbar, Male Lašče 7, Velike Lašče,

-          Franc Debeljak, Male Lašče 24, Velike Lašče,

-          Ivan Gale, Trubarjeva cesta 47, Velike Lašče.

 

Stev.: 0301-21/2014

Velike Lašče, dne 12. novembra 2014

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž., l.r.