New Page 2

POROČILO

O IZIDU GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH 10. OKTOBRA 2010 ZA ČLANE SVETOV  VAŠKE SKUPNOSTI DOVŽE, ZAVRŠE IN DOLIČ

Občinska volilna komisija se je sestala dne 12.10.2010 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Mislinja in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov  ugotovila izid  glasovanja za člane svetov vaških skupnosti.

 

1.       VOLITVE V SVET VAŠKE SKUPNOSTI DOVŽE

Občinska volilna komisija je ugotovila :

1.        V volilne imenike na območju vaške skupnosti Dovže je bilo vpisanih 432 volivcev.

2.        Glasovalo je                             293 volivcev.

3.        Veljavnih je bilo                        288 glasovnic.

4.        Neveljavnih je bilo                       5 glasovnic.

Posamezni kandidati za člane Vaške skupnosti Dovže so dobili naslednje število glasov :

 

 

 

 

ŠT.

IME IN PRIIMEK

ŠTEVILO GLASOV

% GLASOV

1.

MARKO SINREIH

113

39,24

2.

ALOJZ TRETJAK

99

34,38

3.

JANEZ PUŠNIK

95

32,99

4.

VINKO KNEZ

95

32,99

5.

IVAN KOKOL

90

31,25

6.

ANTON URBANCL

89

30,90

7.

ROMANA MERZDOVNIK

81

28,13

8.

ELIZABETA JELENKO

76

26,39

9.

DANI POGOREVC

74

25,69

10.

JOŽEF TRETJAK

71

24,65

11.

MATEJA KNEZ

68

23,61

12.

METKA VERDINEK

65

22,57

13.

MARIJANA SUŠEC

53

18,40

14.

DUŠANKA SMONKAR

43

14,93

 

 

 

 

Glede na to, da se volitve v svet vaške skupnosti izvedejo po večinskem sistemu, je izvoljenih tistih 5 kandidatov, ki je dobilo največ glasov. Občinska volilna komisija je v skladu z določbami Zakona o lokalnih volitvah  (Uradni list RS št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H), ugotovila, da je  za člane Sveta Vaške skupnosti Dovže izvoljenih naslednjih 5  kandidatov:

 

 

 

 

 

ZAP.ŠT.

IME IN PRIIMEK

ŠTEVILO GLASOV

% GLASOV

1.

MARKO SINREIH

113

39,24

2.

ALOJZ TRETJAK

99

34,38

3.

JANEZ PUŠNIK

95

32,99

4.

VINKO KNEZ

95

32,99

5.

IVAN KOKOL

90

31,25

 

 

 

 

2.       VOLITVE V SVET VAŠKE SKUPNOSTI ZAVRŠE

Občinska volilna komisija je ugotovila :

1.      V volilne imenike na območju vaške skupnosti Završe je bilo vpisanih           277 volivcev.

2.      Glasovalo je :                               206 volivcev

3.      veljavnih je bilo :                          202 glasovnic

4.      neveljavne so bile :                        4 glasovnice

Posamezni kandidati za člane Vaške skupnosti Završe  so dobili naslednje število glasov :

 

 

 

 

 

 

Št.

Zap.št.

kandidata

IME IN PRIIMEK

ŠTEVILO GLASOV

% GLASOV

1.

11

STANISLAV GROBELNIK

98

48,51

2.

3

LEOPOLD MRAK

95

47,03

3.

5

TANJA MEH

88

43,56

4.

1

ADI ROŠER

76

37,62

5.

2

UROŠ KAMENIK

75

37,13

6.

10

LIDIJA ROTOVNIK

73

36,14

7.

9

MAKSIMILJAN SUŠEC

70

34,65

8.

6

KATJA KOTNIK

54

26,73

9.

12

ANITA LIKAR

33

16,34

10.

7

KLEMEN BRITOVŠEK

30

14,85

11.

4

JOŽICA JESENIČNIK

28

13,86

12.

8

ANDREJ LEDINEK

25

12,38

 

 

 

 

 

Volitve v svet vaške skupnosti izvedejo po večinskem sistemu in je izvoljenih tistih 5 kandidatov, ki je dobilo največ glasov.

Občinska volilna komisija je v skladu z določbami Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za člane sveta Vaške skupnosti Završe izvoljenih naslednjih 5  kandidatov:

Št.

IME IN PRIIMEK

ŠTEVILO GLASOV

% GLASOV

1.

STANISLAV GROBELNIK

98

48,51

2.

LEOPOLD MRAK

95

47,03

3.

TANJA MEH

88

43,56

4.

ADI ROŠER

76

37,62

5.

UROŠ KAMENIK

75

37,13

 

 

 

 

3.     VOLITVE V SVET VAŠKE SKUPNOSTI DOLIČ

1.      V volilne imenike na območju vaške skupnosti Dolič  je bilo vpisanih 1139  volivcev.

2.      Glasovalo je                                  723 volivcev.

3.      Veljavnih je bilo                            675  glasovnic.

4.      Neveljavnih je bilo                           48 glasovnic.

Posamezni kandidati za člane Vaške skupnosti Dolič  so dobili naslednje število glasov :

 

 

 

 

 

Št.

Zap.št. kandidata

IME IN PRIIMEK

ŠTEVILO GLASOV

% GLASOV

1.

5

JANEZ REPOLUSK

268

39,70

2.

6

MIRA ŠUMAH

253

37,48

3.

3

ZDRAVKO SEŠEL

250

37,04

4.

2

DARKO GRUŠOVNIK

237

35,11

5.

20

CVETKO HERLAH

211

31,26

6.

1

SUZANA BRODEJ

210

31,11

7.

13

MARJANA REPOLUSK

206

30,52

8.

16

ANITA VIVOD

198

29,33

9.

14

MIROSLAV KOČNIK

187

27,70

10.

17

DANILO ROŠER

181

26,81

11.

8

MIRAN BOROVNIK

165

24,44

12.

4

JOŽEF KOTNIK

161

23,85

13.

15

IVAN NOVINŠEK

159

23,56

14

12

BRANKO NAVERŠNIK

150

22,22

15

25

BERNARDA VERBOTEN

149

22,07

16

22

JANKO PIRNIK

148

21,93

17

21

MIRAN GLAŽAR

139

20,59

18

10

TONE TASIČ

125

18,52

19

18

ANICA GRUŠOVNIK

121

17,93

20

7

ANTON GROBELNIK

120

17,78

21

24

MARJETA NOVINŠEK

107

15,85

22

23

MAJA PUŠNIK

105

15,56

23

19

JOŽEF POTOČNIK

104

15,41

24

9

TATJANA KOPRIVNIK

92

13,63

25

11

MOJCA KOZJAK KOS

91

13,48

26

26

TANJA POGORELEC

82

12,15

 

 

 

 

 

Glede na to, da se volitve v svet vaške skupnosti izvedejo po večinskem sistemu, je izvoljenih tistih devet kandidatov, ki je dobilo največ glasov.

Občinska volilna komisija je na podlagi Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za člane Sveta Vaške skupnosti Dolič izvoljenih naslednjih 9 kandidatov :

 

 

 

 

Št.

IME IN PRIIMEK

ŠTEVILO GLASOV

% GLASOV

1.

JANEZ REPOLUSK

268

39,70

2.

MIRA ŠUMAH

253

37,48

3.

ZDRAVKO SEŠEL

250

37,04

4.

DARKO GRUŠOVNIK

237

35,11

5.

CVETKO HERLAH

211

31,26

6.

SUZANA BRODEJ

210

31,11

7.

MARJANA REPOLUSK

206

30,52

8.

ANITA VIVOD

198

29,33

9.

MIROSLAV KOČNIK

187

27,70

 

 

 

 

Pri volitvah v svete vaških skupnosti komisija ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.

Komisija v zakonitem roku ni prejela  pritožb.

 

Številka: 041-2/2010

Datum: 12.10.2010

 

 

Občina Mislinja

 

Predsednica Občinske volilne komisije

 

Ana Skobir, univ.dipl.prav., l.r.

Namestnica predsednice :

Vesna Skudnik,l.r.

Člani volilne komisije :

Cvetko Herlah,l.r.

Drago Krenker,l.r.

Vili Tovšak, l.r.

Marko Tovšak, l.r.

Roman Sinreih, l.r.

Karmen Pušnik, l.r.

Tajnik OVK

Drago Pogorevc, l.r.