New Page 1

 

Na podlagi 18. in 118. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 11. redni seji dne 26. 11. 2007 sprejel

 

 

S T A T U T A R N I      S K L E P

 

 

I.

 

 

Prehodno obdobje za financiranje krajevnih skupnosti določeno v 131. členu Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) se podaljša do 31. 3. 2008.

 

 

II.

 

 

Ta statutarni sklep občinski svet sprejme z 2/3 vseh članov sveta.

 

 

III.

 

 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 007-23/2007

 

 

Trebnje, dne 26. novembra 2007

 

 

Župan

    Občine Trebnje

    Alojzij Kastelic l.r.