New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, štev. 100/2005- uradno prečiščeno besedilo) in  14. člena Statuta Občine Ljutomer, (Uradni list RS, štev. 62/9, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer, štev. 1/2003), je Občinski svet Občine Ljutomer, na 17. seji,  8.12.2008 sprejel naslednji

 

SKLEP

št. 305 O VIŠINI ŠTEVNINE, NAMENJENE VZDRŽEVANJU, OVERJANJU IN ZAMENJAVI VODOMEROV

 

I.

Občinski svet Občine Ljutomer daje soglasje k novi ceni števnine, namenjene vzdrževanju, overjanju in zamenjavi vodomerov, ki jih je skladno z Odredbo o rokih, v katerih se redno overjajo etaloni in merila (Uradni list RS, št. 2/1996), Odredbo o spremembah in dopolnitvah odredbe o rokih, v katerih se redno overjajo etaloni in merila (Uradni list RS, št. 32/1996) ter Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere (Uradni list RS, št. 26/2002) dolžan izvajati izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. 

Vrednost mesečne števnine, odvisne od vrste in nazivne velikosti vodomera znaša: 

 

nazivna velikost vodomera

števnina/mesec (EUR)

DN15 (1/2'')

1,6300

DN20 (3/4'')

2,0800

DN25 (1'')

2,5400

DN32 (5/4'')

3,4500

DN40 (6/4'')

5,4400

DN50 (2'')

7,0800

DN80 (3'')

14,1500

DN50/20 kombinirani

10,6200

DN80/20 kombinirani

21,2300

DN100/20 kombinirani

42,4600

 

Vse vrednosti mesečne števnine v zgornji tabeli ne vsebujejo DDV.

 

II.

Vrednosti števnine namenjene vzdrževanju, overjanju in zamenjavi vodomerov, katere je dolžan izvajati izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pričnejo veljati z dne 1.1.2009. 

 

III.

Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

Številka: 10/2008-430-2606

Datum: 8. 12. 2008

 

 Župan Občine Ljutomer:

Franc Jurša, l.r.