New Page 2

Popravek  Sklepa št. 295 o določitvi cene izposoje oz. uporabe šotora iz Uradnega glasila št. 6. Pravilen sklep se glasi:

 

Na podlagi 7. in 14. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. l. RS, št. 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003), je Občinski svet Občine Ljutomer na 16. redni seji, 6.10.2008 sprejel  

 

 

SKLEP  št. 295

O DOLOČITVI CENE IZPOSOJE OZ. UPORABE ŠOTORA

 

 

I.             Cena izposoje oz. uporabe šotora za štiri dni z lastno postavitvijo in enim inštruktorjem, ki ga zagotovi Občina Ljutomer, znaša 0,95 EUR/m² kar pri 480 m² površine znaša 456 EUR brez DDV - ja. Za vsak dodatni dan se zaračuna 150 EUR.

 

II.            Cena izposoje oz. uporabe šotora za štiri dni, kjer postavitev izvede pooblaščena skupina

Občine Ljutomer, znaša 4,9 EUR/m² kar pri 480 m² površine znaša 2.350 EUR za brez DDV - ja. Za vsak dodatni dan se zaračuna 150 EUR. 

 

III.          Cena izposoje oz. uporabe že postavljenega šotora na zemljišču Občine Ljutomer znaša na dan 200 EUR brez DDV - ja. Za vsak dodatni dan se zaračuna 150 EUR.  IV. Sklep velja takoj.

 

    V.          Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

Številka: 878-10/2008-438-2188

Datum: 6. 10. 2008

 

             

Župan Občine Ljutomer: Franc Jurša, l.r.