New Page 2

Številka:

900-1/2014-6

Občina:

Občina Hajdina

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Hajdina

Predlagatelj:

Župan Občine Hajdina

Zakonska podlaga:

16. člen Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) in tretji odstavek 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Hajdina

Datum:

10.6.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

6. redna seja Občinskega sveta Občine Hajdina

Besedilo:

gradivo