New Page 2

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-l-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 9. redni seji dne 26.9.2011 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 739 k.o. Polje

 

 

1.

 

 

Ukine se javno dobro na parceli št. 739 k.o. 1747 Polje.

 

 

2.

 

 

Lastninska pravica na parceli št. 739 - pot k.o. Polje, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

 

 

3.

 

 

Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

 

 

 

Številka: 011-08/2010-042

 

 

Datum: 27.9.2011

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Aco Franc Šuštar