New Page 2
 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 30. redni seji dne 14. 7. 2010 sprejel

 

O D L O K

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova

 

1. člen

 

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo ter občinske kolesarske poti.

 

2. člen

 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

 

3. člen

 

Lokalne ceste so:

 

– ceste med naselji v Občini Cankova in ceste med naselji v Občini Cankova in naselji v sosednjih občinah;

 

– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

 

4. člen

 

Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Cankova in med naselji v Občini Cankova in naselji v sosednjih občinah so:

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| Z.| Cesta| Odsek|   Potek   |Začetek| Konec|Dolžina| Namen | Dolžina |

 

|št.|      |      |           |       |      | v (m) |uporabe|    v    |

 

|   |      |      |           |       |      |       |       |sosednjih|

 

|   |      |      |           |       |      |       |       | občinah |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 1.|030010|      |Gerlinci – |C      |C R3- |1.866  |       |         |

 

|   |      |      |meja       |354120 |717   |       |       |         |

 

|   |      |      |Avstrija   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |030011|Gerlinci – |C      |C R3- |1.866  |vsa    |         |

 

|   |      |      |meja       |354120 |717   |       |vozila |         |

 

|   |      |      |Avstrija   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 2.|030020|      |Gornji     |C R2-  |C R3- |2.646  |       |         |

 

|   |      |      |Črnci –    |440    |717   |       |       |         |

 

|   |      |      |Korovci    |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |030021|Gornji     |C R2-  |C     |1.144  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Črnci –    |440    |354120|       |vozila |         |

 

|   |      |      |Korovci    |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |030022|Gornji     |C      |C R3- |1.502  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Črnci –    |354120 |717   |       |vozila |         |

 

|   |      |      |Korovci    |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 3.|030060|      |Krašči po  |C R2-  |C     |1.247  |       |         |

 

|   |      |      |nasipu     |440    |197010|       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |030061|Krašči po  |C R2-  |C     |1.247  |vsa    |         |

 

|   |      |      |nasipu     |440    |197010|       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 4.|030080|      |Bonifarti –|C R3-  |C     |1.356  |       |         |

 

|   |      |      |Gobcov Breg|717    |354120|       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |030081|Bonifarti –|C R3-  |C     |1.356  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Gobcov Breg|717    |354120|       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 5.|197010|      |Domajinci –|C R2-  |C R3- |4.363  |       |Rogašovci|

 

|   |      |      |Ropoča –   |440    |716   |       |       |1.074 m, |

 

|   |      |      |Kuzma      |       |      |       |       |Grad     |

 

|   |      |      |           |       |      |       |       |5.681 m, |

 

|   |      |      |           |       |      |       |       |Kuzma    |

 

|   |      |      |           |       |      |       |       |2.872 m  |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |197011|Domajinci –|C R2-  |C R3- |4.363  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Ropoča –   |440    |716   |       |vozila |         |

 

|   |      |      |Kuzma      |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 6.|333030|      |Beznovci – |C      |C R2- |2.414  |       |         |

 

|   |      |      |Domajinci  |197030 |440   |       |       |         |

 

|   |      |      |pokopališče|       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |333032|Beznovci – |C      |C     |1.298  |vsa    |Puconci  |

 

|   |      |      |Domajinci  |197030 |197010|       |vozila |364 m    |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |333033|Domajinci –|C      |C R2- |1.116  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Domajinci  |197010 |440   |       |vozila |         |

 

|   |      |      |pokopališče|       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 7.|354050|      |Gornji     |C      |C R3- |2.128  |       |         |

 

|   |      |      |Črnci –    |030020 |718   |       |       |         |

 

|   |      |      |Ropoča     |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |354051|Gornji     |C      |C R3- |2.128  |vsa    |Rogašovci|

 

|   |      |      |Črnci –    |030020 |718   |       |vozila |2.236 m  |

 

|   |      |      |Ropoča     |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 8.|354060|      |Gerlinci – |C      |C     |1.079  |       |         |

 

|   |      |      |Ropoča     |354120 |354050|       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |354061|Gerlinci – |C      |C     |1.079  |vsa    |Rogašovci|

 

|   |      |      |Ropoča     |354120 |354050|       |vozila |1.074 m  |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 9.|354120|      |Domajinci –|C R2-  |C R3- |5.872  |       |         |

 

|   |      |      |Gerlinci   |440    |719   |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |354121|Domajinci –|C R2-  |C R3- |5.872  |vsa    |Rogašovci|

 

|   |      |      |Gerlinci   |440    |719   |       |vozila |1.285 m  |

 

+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+

 

|   |      |      |           |Skupaj:       |22.971 |       |         |

 

+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+

 

5. člen

 

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| Z.| Cesta| Odsek|   Potek   |Začetek| Konec|Dolžina| Namen |Dolžina  |

 

|št.|      |      |           |       |      | v (m) |uporabe|   v     |

 

|   |      |      |           |       |      |       |       |sosednjih|

 

|   |      |      |           |       |      |       |       |občinah  |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 1.|530010|      |Topolovci  |   C   |Z     |  305  |       |         |

 

|   |      |      |–          | 197010|vežica|       |       |         |

 

|   |      |      |pokopališče|       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530011|Topolovci  |   C   |Z     |  305  |vsa    |         |

 

|   |      |      |–          | 197010|vežica|       |vozila |         |

 

|   |      |      |pokopališče|       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 2.|530020|      |Topolovci  |   C   |C     | 1.353 |       |         |

 

|   |      |      |– Beznovci | 833100|833120|       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530021|Topolovci  |   C   |C     | 1.353 |vsa    |         |

 

|   |      |      |– Beznovci | 833100|833120|       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 3.|530030|      |Topolovci  |   C   |C     |  623  |       |         |

 

|   |      |      |–          | 530010|333030|       |       |         |

 

|   |      |      |Domajinci  |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530031|Topolovci  |   C   |C     |  623  |vsa    |         |

 

|   |      |      |–          | 530010|333030|       |vozila |         |

 

|   |      |      |Domajinci  |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 4.|530040|      |Domajinski |   C   |C     |  649  |       |         |

 

|   |      |      |vrh –      | 854020|197010|       |       |         |

 

|   |      |      |Krašči     |       |      |       |       |         |

 

|   |      |      |(Hari)     |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530041|Domajinski |   C   |C     |  649  |vsa    |         |

 

|   |      |      |vrh –      | 854020|197010|       |vozila |         |

 

|   |      |      |Krašči     |       |      |       |       |         |

 

|   |      |      |(Hari)     |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 5.|530050|      |Domajinski |   C   |Z HŠ  |  501  |       |         |

 

|   |      |      |vrh        | 854020|54    |       |       |         |

 

|   |      |      |do HŠ 54   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530051|Domajinski |   C   |Z HŠ  |  501  |vsa    |         |

 

|   |      |      |vrh        | 854020|54    |       |vozila |         |

 

|   |      |      |do HŠ 54   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 6.|530060|      |Domajinci  |   C   |Z HŠ  |  432  |       |         |

 

|   |      |      |na bregu   | 854020|56    |       |       |         |

 

|   |      |      |do HŠ 56   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530061|Domajinci  |   C   |Z HŠ  |  432  |vsa    |         |

 

|   |      |      |na bregu   | 854020|56    |       |vozila |         |

 

|   |      |      |do HŠ 56   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 7.|530070|      |Domajinci  |   C   |Z HŠ  |  183  |       |         |

 

|   |      |      |na bregu   | 854020|46    |       |       |         |

 

|   |      |      |do HŠ 46   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530071|Domajinci  |   C   |Z HŠ  |  183  |vsa    |         |

 

|   |      |      |na bregu   | 854020|46    |       |vozila |         |

 

|   |      |      |do HŠ 46   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 8.|530080|      |Domajinci  |   C   |C     |  342  |       |         |

 

|   |      |      |– Vadarci  | 854020|833150|       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530081|Domajinci  |   C   |C     |  342  |vsa    |         |

 

|   |      |      |– Vadarci  | 854020|833150|       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

| 9.|530090|      |Gerlinci   |   C   |Z HŠ  |  160  |       |         |

 

|   |      |      |do HŠ 31   | 354060|31    |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530091|Gerlinci   |   C   |Z HŠ  |  160  |vsa    |         |

 

|   |      |      |do HŠ 31   | 354060|31    |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|10.|530100|      |Gerlinci – |   C   |Z križ|  933  |       |         |

 

|   |      |      |Pri gori   | 030080|      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530101|Gerlinci – |   C   |Z križ|  933  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Pri gori   | 030080|      |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|11.|530110|      |Gerlinci – |   C   |Z HŠ  | 1.755 |       |         |

 

|   |      |      |Kovač      | 030010|56    |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530111|Gerlinci – |   C   |Z HŠ  | 1.755 |vsa    |         |

 

|   |      |      |Kovač      | 030010|56    |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|12.|530120|      |Gerlinci – |   C   |Z HŠ  |  246  |       |         |

 

|   |      |      |Muhič      | 030010|79    |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530121|Gerlinci – |   C   |Z HŠ  |  246  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Muhič      | 030010|79    |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|13.|530130|      |Gerlinci – |   C   |Z HŠ  |  518  |       |         |

 

|   |      |      |Jaukov     | 354120|54    |       |       |         |

 

|   |      |      |breg       |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530131|Gerlinci – |   C   |Z HŠ  |  518  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Jaukov     | 354120|54    |       |vozila |         |

 

|   |      |      |breg       |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|14.|530140|      |Gerlinci – |   C   |Z HŠ  |  234  |       |         |

 

|   |      |      |Šemenove   | 354120|45    |       |       |         |

 

|   |      |      |grabe      |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530141|Gerlinci – |   C   |Z HŠ  |  234  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Šemenove   | 354120|45    |       |vozila |         |

 

|   |      |      |grabe      |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|15.|530150|      |Gerlinci   |   C   |Z HŠ 2|  140  |       |         |

 

|   |      |      |do HŠ 2    | 354120|      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530151|Gerlinci   |   C   |Z HŠ 2|  140  |vsa    |         |

 

|   |      |      |do HŠ 2    | 354120|      |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|16.|530160|      |Gerlinci   |   C   |Z HŠ 4|  170  |       |         |

 

|   |      |      |do HŠ 4    | 354120|      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530161|Gerlinci   |   C   |Z HŠ 4|  170  |vsa    |         |

 

|   |      |      |do HŠ 4    | 354120|      |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|17.|530170|      |Vestergomba| C R3- |C     | 1.056 |       |         |

 

|   |      |      |– Barber   |  717  |030080|       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530171|Vestergomba| C R3- |C     | 1.056 |vsa    |         |

 

|   |      |      |– Barber   |  717  |030080|       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|18.|530180|      |Gobcov     |   C   |Z HŠ  |  636  |       |         |

 

|   |      |      |breg       | 030080|107   |       |       |         |

 

|   |      |      |HŠ 99-107  |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530181|Gobcov     |   C   |Z HŠ  |  513  |vsa    |         |

 

|   |      |      |breg       | 030080|107   |       |vozila |         |

 

|   |      |      |do HŠ 107  |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530182|Gobcov     |   O   |Z HŠ  |  123  |vsa    |         |

 

|   |      |      |breg       | 530181|99    |       |vozila |         |

 

|   |      |      |do HŠ 99   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|19.|530190|      |Gerlinci – | C R3- |Z HŠ  |  598  |       |         |

 

|   |      |      |Gomboc do  |  717  |119   |       |       |         |

 

|   |      |      |HŠ 119     |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530191|Gerlinci – | C R3- |Z HŠ  |  598  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Gomboc do  |  717  |119   |       |vozila |         |

 

|   |      |      |HŠ 119     |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|20.|530200|      |Gerlinci – |   C   |C     |  576  |       |         |

 

|   |      |      |proti      | 030010|354120|       |       |         |

 

|   |      |      |Šemenovi   |       |      |       |       |         |

 

|   |      |      |grabi      |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530201|Gerlinci – |   C   |C     |  576  |vsa    |         |

 

|   |      |      |proti      | 030010|354120|       |vozila |         |

 

|   |      |      |Šemenovi   |       |      |       |       |         |

 

|   |      |      |grabi      |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|21.|530210|      |Korovci –  | C R3- |C R3- |  975  |       |         |

 

|   |      |      |Gutman     |  717  |717   |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530211|Korovci –  | C R3- |C R3- |  975  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Gutman     |  717  |717   |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|22.|530220|      |Krašči –   |   C   |C R2- |  668  |       |         |

 

|   |      |      |Krašči     | 354050|440   |       |       |         |

 

|   |      |      |breg       |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530221|Krašči –   |   C   |C R2- |  668  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Krašči     | 354050|440   |       |vozila |         |

 

|   |      |      |breg       |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|23.|530230|      |Gornji     | C R2- |Z HŠ  |  148  |       |         |

 

|   |      |      |Krašči     |  440  |68    |       |       |         |

 

|   |      |      |do HŠ 68   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530231|Gornji     | C R2- |Z HŠ  |  148  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Krašči     |  440  |68    |       |vozila |         |

 

|   |      |      |do HŠ 68   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|24.|530240|      |Kraški Vrh |   C   |Z HŠ  |  292  |       |         |

 

|   |      |      |do HŠ 44   | 530220|44    |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530241|Kraški Vrh |   C   |Z HŠ  |  292  |vsa    |         |

 

|   |      |      |do HŠ 44   | 530220|44    |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|25.|530250|      |Krašči –   |   C   |Z HŠ  |  199  |       |         |

 

|   |      |      |kmečki     | 197010|23    |       |       |         |

 

|   |      |      |turizem    |       |      |       |       |         |

 

|   |      |      |Kous       |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530251|Krašči –   |   C   |Z HŠ  |  199  |vsa    |         |

 

|   |      |      |kmečki     | 197010|23    |       |vozila |         |

 

|   |      |      |turizem    |       |      |       |       |         |

 

|   |      |      |Kous       |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|26.|530260|      |Gornji     |   C   |C     |  919  |       |         |

 

|   |      |      |Črnci –    | 030020|354120|       |       |         |

 

|   |      |      |Domajinci  |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530261|Gornji     |   C   |C     |  701  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Črnci –    | 030020|354120|       |vozila |         |

 

|   |      |      |Domajinci  |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530262|Gornji     |   C   |Z HŠ  |  218  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Črnci      | 354120|92    |       |vozila |         |

 

|   |      |      |v naselju  |       |      |       |       |         |

 

|   |      |      |Romov      |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|27.|530270|      |Gornji     |   C   |Z HŠ  |  438  |       |         |

 

|   |      |      |Črnci      | 030020|32A   |       |       |         |

 

|   |      |      |do HŠ 32/a |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530271|Gornji     |   C   |Z HŠ  |  438  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Črnci      | 030020|32A   |       |vozila |         |

 

|   |      |      |do HŠ 32/a |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|28.|530280|      |Cankova    | C R3- |Z HŠ  | 1.273 |       |         |

 

|   |      |      |(Fuks –    |  717  |88B   |       |       |         |

 

|   |      |      |Hankova)   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530281|Cankova –  | C R3- |Z HŠ  | 1.158 |vsa    |         |

 

|   |      |      |Hankova    |  717  |88B   |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530282|Cankova –  |   O   |Z HŠ  |  115  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Fuks       | 530282|88    |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|29.|530290|      |Cankova –  | C R2- |Z HŠ  |  234  |       |         |

 

|   |      |      |Cankova    |  440  |63A   |       |       |         |

 

|   |      |      |Breg       |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530291|Cankova –  | C R2- |Z HŠ  |  234  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Cankova    |  440  |63A   |       |vozila |         |

 

|   |      |      |Breg       |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|30.|530300|      |Cankova    | C R2- |C     |  532  |       |         |

 

|   |      |      |pod bregom |  440  |530310|       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530301|Cankova    | C R2- |C     |  532  |vsa    |         |

 

|   |      |      |pod bregom |  440  |530310|       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|31.|530310|      |Cankova    | C-R2- |C R2- |  804  |       |         |

 

|   |      |      |proti      |  440  |440   |       |       |         |

 

|   |      |      |pokopališču|       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530311|Cankova    | C-R2- |C R2- |  804  |vsa    |         |

 

|   |      |      |proti      |  440  |440   |       |vozila |         |

 

|   |      |      |pokopališču|       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|32.|530320|      |Cankova    | C R2- |C R3- |  498  |       |         |

 

|   |      |      |OŠ-Cerkev  |  440  |717   |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530321|Cankova    | C R2- |Z HŠ  |  384  |vsa    |         |

 

|   |      |      |OŠ-cerkev  |  440  |29J   |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530322|Cankova    |   O   |C R3- |  114  |vsa    |         |

 

|   |      |      |OŠ-cerkev  | 530321|717   |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|33.|530330|      |Cankova do | C R2- |Z HŠ  |  106  |       |         |

 

|   |      |      |HŠ 15      |  440  |15    |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530331|Cankova do | C R2- |Z HŠ  |  106  |vsa    |         |

 

|   |      |      |HŠ 15      |  440  |15    |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|34.|530340|      |Skakovci – | C R2- |Z HŠ  |  722  |       |         |

 

|   |      |      |Čahuk      |  440  |39    |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530341|Skakovci – | C R2- |Z HŠ  |  722  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Čahuk      |  440  |39    |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|35.|530350|      |Skakovci   | C R3- |Z HŠ  |  149  |       |         |

 

|   |      |      |do HŠ 53/a |  715  |53A   |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530351|Skakovci   | C R3- |Z HŠ  |  149  |vsa    |         |

 

|   |      |      |do HŠ 53/a |  715  |53A   |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|36.|530360|      |Skakovci   | C R3- |C R2- | 1.357 |       |         |

 

|   |      |      |Stari mlin |  715  |440   |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |530361|Skakovci   | C R3- |C R2- | 1.357 |vsa    |         |

 

|   |      |      |Stari mlin |  715  |440   |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|37.|833100|      |Topolovci  |   C   |C     |  771  |       |Puconci  |

 

|   |      |      |–          | 333020|197010|       |       |1.744 m  |

 

|   |      |      |Zgornji    |       |      |       |       |         |

 

|   |      |      |Strukovci  |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |833101|Topolovci  |   C   |C     |  771  |vsa    |         |

 

|   |      |      |–          | 333020|197010|       |vozila |         |

 

|   |      |      |Zgornji    |       |      |       |       |         |

 

|   |      |      |Strukovci  |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|38.|835300|      |Strukovci- |   C   |C R3- |  334  |       |Puconci  |

 

|   |      |      |Skakovci   | 833100|715   |       |       |430 m    |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |835301|Strukovci- |   C   |C R3- |  334  |vsa    |         |

 

|   |      |      |Skakovci   | 833100|715   |       |vozila |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|39.|854020|      |Domajinski |   C   |C     | 2.224 |       |Puconci  |

 

|   |      |      |vrh –      | 833160|333030|       |       |240 m    |

 

|   |      |      |Domajnci   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

|   |      |854021|Domajinski |   C   |C     | 2.224 |vsa    |Rogašovci|

 

|   |      |      |vrh –      | 833160|333030|       |vozila |264 m    |

 

|   |      |      |Domajnci   |       |      |       |       |         |

 

+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+

 

|   |      |      |           |       Skupaj:| 24.053|       |         |

 

+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

| Z.| Cesta| Odsek|Potek      |Začetek| Konec|Dolžina| Namen | Dolžina |

|št.|      |      |           |       |      | v (m) |uporabe|    v    |

|   |      |      |           |       |      |       |       |sosednjih|

|   |      |      |           |       |      |       |       | občinah |

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

| 40|531000|      |Krašči–    | C R2- |   C  |  728  |       |         |

|   |      |      |gasilski   |  440  |354050|       |       |         |

|   |      |      |dom        |       |      |       |       |         |

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

|   |      |531001|Krašči–    | C R2- |   C  |  728  |  vsa  |         |

|   |      |      |gasilski   |  440  |354050|       | vozila|         |

|   |      |      |dom        |       |      |       |       |         |

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

| 41|531010|      |Krašči–    |   C   | Z HŠ |  402  |       |         |

|   |      |      |Serec      | 197010|  30  |       |       |         |

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

|   |      |531011|Krašči–    |   C   | Z HŠ |  402  |  vsa  |         |

|   |      |      |Serec      | 197010|  30  |       | vozila|         |

+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

 

+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+

 

|   |      |      |           |       Skupaj:| 25.183|       |         |

 

+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+

 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje direkcije RS za ceste.

 

7. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 76/99).

 

Št. 371-15/2010

 

Cankova, dne 14. julija 2010

 

Župan

 

Občine Cankova

  Drago Vogrinčič l.r.
   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova (Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2013) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. člen

 

H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97, 113/09) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2013 z dne 9. 4. 2013.

 

3. člen

  Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.