New Page 1

 

Na podlagi 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/96 in 38/96), 5. točke 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 9. člena sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 11/98) daje Občinska volilna komisija Občine Zavrč

 

 

P O R O Č I L O

 

 

o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo  samoprispevka za območje Občine Zavrč

 

 

Na referendumu, dne 1. marca 1998, so bili za območje Občine Zavrč ugotovljeni naslednji rezultati:

 

 

    1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1099 občanov;

 

 

    2. na referendumu je glasovalo 511 občanov ali 46,5%;

 

 

    3. »ZA« uvedbo samoprispevka je glasovalo 379 občanov ali 74,2%;

 

 

    4. »PROTI« uvedbi samoprispevka je glasovalo 128 občanov ali 25%;

 

 

    5. neveljavne glasovnice so bile 4 ali 0,8%.

 

 

    Na podlagi določbe 23. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 in 38/96), občinska volilna komisija ugotavlja, da je bil na referendumu dne 1. marca 1998 izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka za območje Občine Zavrč, saj je zanj glasovala večina volilcev, ki so glasovali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št.009-1/98

 

 

Zavrč, dne 1. marca 1998.

 

 

Predsednica

Občinske volilnekomisije Občine Zavrč

Irena Horvat l. r.