New Page 2

 

Na podlagi 82. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96) ter 9. in 16. člena statuta (Uradni list RS, št. 43/95) Občinski svet občine Kobarid je na 9. redni seji dne 30. 9. 1999 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o cenah šolskih prevozov

 

 

I

 

 

Cene šolskih prevozov se povišajo za 7,5%, tako da znaša cena:

 

 

kombi                                                 109 SIT/km

 

 

mali avtobus                                          147 SIT/km

 

 

avtobus s 25 in več sedeži                            165 SIT/km

 

 

avto/dan (Logje)                                  27.450 SIT/dan

 

 

avto/dan (Drežnica)                               15.630 SIT/dan

 

 

II

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu, velja pa od 1. 9. 1999 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 640-8/99

 

 

Kobarid, dne 30. septembra 1999.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.