New Page 2

Številka: 032-0001/2014-

Datum: 03.07.2018

 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011, 16/2016) ter 19. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011, 53/2015)

 

sklicujem

12. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mirna

v četrtek, 5. julija 2018, ob 17.00 uri

v sejni sobi Občine Mirna, Glavna cesta 28, Mirna

 

z naslednjim dnevnim redom:

1. Sklep o sprejemu investicijske dokumentacije (gradivo 1, 2)

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2018 — rebalans 3 (gradivo)

3. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

 

 

Občina Mirna

 

Dušan Skerbiš, župan