New Page 2

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/07) in na  podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07 in 5/08) je Občinski svet občine Cirkulane na 2. redni seji, dne 2.12.2014 sprejel naslednji:

 

SKLEP

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

 

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cirkulane za leto 2015 znaša 0,0040 evra.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.: 007-108/2014

Datum: 2.12.2014

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan