New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006 in njegove dopolnitve) in 17. člena Statuta občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10) je občinski svet občine Mislinja na 31. redni seji dne 23.09.2010 sprejel

 

ODLOK

O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST IN KOLESARSKIH POTI

V OBČINI MISLINJA

 

1. člen

Ta odlok določa občinske javne ceste v občini Mislinja po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.

 

2. člen

            Občinske javne ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

            Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

-        na mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju Mislinja.

            Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

3. člen

Lokalne ceste so:

-        ceste med naselji v občini Mislinja in ceste med naselji v občini Mislinja in naselji v sosednjih občinah in

-        ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

 

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini Mislinja in med naselji v občini Mislinja in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis

Konec odseka

Dolžina

[m]

Preostala dolžina

v sosednji občini [m]

1.

261010

261011

C G1 4

Megalec-Pik-Graška gora

C R3 696

4.479

2.177 Velenje

2.

261020

261021

C G1 4

G. Dolič-Završe-Graška gora

C 377080

6.864

 

3.

261030

261031

C R2 431

Hudovernik-Kričej-OŠ Kozjak

C 450090

4.018

 

4.

261040

261041

C R2 431

Hudovernik-Paka

C 261060

4.713

 

5.

261050

261051

C 261060

Mislinja-Tolsti Vrh-Sr. Dolič

C 261040

2.605

 

6.

261060

261061

C G1 4

Šentlenart-Zlodej-V. graben

C 460040

8.585

2.036 Vitanje

7.

261070

261071

C G1 4

Šentlenart-Zilc

Z Zilc

3.912

 

8.

261080

261081

C 261070

Mislinja-Šentilj-Dovže

C G1 4

4.940

 

9.

261090

261091

C G1 4

Šentlenart-Krenker-Šentilj

C 261080

6.404

 

10.

261100

261101

C G1 4

Sv. Ahac-Šentilj

C 261080

504

 

11.

261110

261111

C 261080

Zg. Dovže-Jerloška Seča-Turičnica

C RT 932

9.358

1.293 Sl. Gradec

12.

261120

261121

C RT 932

Pungart-Partizanski dom

Z Part. dom

729

2.731 Sl. Gradec

13.

377160

377161

C 377130

Ribič-Sv. Andraž-Zg. Dovže

C 261080

385

2.310 Sl. Gradec

14.

450090

450091

C G1 4

Paka-Paški Kozjak-Gornji Dolič

C R2 431

8.685

6.314 Velenje, 1.313 Dobrna

15.

460030

460031

C 460040

Kavčič-Lepko-R2 431

C R2 431

1.416

3.262 Vitanje

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini Mislinja znaša 67.597 m (67,597 km).

5. člen

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:

-        Mestne ali krajevne ceste (LK):

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis

Konec odseka

Dolžina

[m]

Preostala dolžina

v sosednji občini [m]

1.

262010

262011

C 261080

Sejmišče-Štinjek-Skarlovnik-Mencinger

C 261080

286

 

2.

262030

262031

C 261080

Prisoje-Skarlovnik-Zupanc

C 262050

69

 

3.

262040

262041

C 261080

Šolska cesta-Pečko-Urbancl

C 262050

68

 

4.

262050

262051

C 262060

Prisoje-Nabernik-Odcep Sila

Z HŠ 17

216

 

5.

262060

262061

C 262080

Prisoje-Golob-Založnik

Z HŠ 20

179

 

6.

262070

262071

C 261070

Ob gozdu

C 262080

294

 

7.

262080

262081

C 261070

Šolska cesta-Stara ambulanta-Gasilski dom

C 261080

252

 

8.

262090

262091

C 261070

Sejmišče-Šmon-Gros

Z HŠ 4

80

 

9.

262110

262111

C 261070

Gozdarska cesta-Lorber-Jerele

Z HŠ 45

334

 

Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v občini Mislinja znaša 1.778 m (1,778 km).

6. člen

Javne poti (JP) v naseljih občine Mislinja in med naselji so:

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis

Konec odseka

Dolžina

[m]

Preostala dolžina

v sosednji občini [m]

1.

761010

761011

C G1 4

Most Paka-Žičkar

Z HŠ 25b

204

 

2.

761020

761021

C G1 4

Most Paka-Florjančič

Z HŠ 17

59

 

3.

761030

761031

C G1 4

Mlinar-Martinerc

Z HŠ 4b

223

 

4.

761040

761041

C 261010

Megalec-dostop Huda luknja

Z tunel

290

 

5.

761050

761051

C G1 4

Most Paka-Ledinek

Z HŠ 88b

171

 

6.

761060

761061

C G1 4

Gašper-ŽP-Kitek

C R2 431

861

 

7.

761070

761071

C G1 4

Arnej-Voglar

C G1 4

452

 

8.

761080

761081

C 761070

Voglar-Hodovernik

Z HŠ 93

184

 

9.

761090

761091

C 761070

Voglar-Lihtineger

C 261020

297

 

10.

761100

761101

C 261020

Cesta Završe-Skočaj

Z HŠ 65a

28

 

11.

761110

761111

C 261020

Sešel-Sidar

Z HŠ 77b

159

 

12.

761120

761121

C 261020

Nova pozidava pri jezeru

Z HŠ 125

274

 

13.

761130

761131

C 261020

Odcep Rihar-OŠ Završe

Z šola

382

 

14.

761140

761141

C G1 4

Odcep Dvorjak

Z HŠ 75a

115

 

15.

761150

761151

C G1 4

Marhatov peskokop-Hlastec

Z HŠ 38

94

 

16.

761160

761161

C G1 4

Aberšek-Obrul

Z HŠ 32

369

 

17.

761170

761171

C 450090

Boštjan-Ramšak

Z HŠ 10

686

 

18.

761180

761181

C R2 431

Gorenšek-Hof-odc. Potoški jarek

C 450090

346

 

19.

761190

761191

C R2 431

Bobnar-Stropnik

Z HŠ 43e

199

 

20.

761200

761201

C R2 431

Skarlovnik-odcep Rebernik

Z HŠ 41

178

 

21.

761210

761211

C 761200

Mlinšek-Grajfoner

Z HŠ 129

86

 

22.

761220

761221

C R2 431

Gasilski dom Dolič-Pavlič

Z HŠ 39a

139

 

23.

761230

761231

C R2 431

Repolusk-Jastrobnik-župnišče

C 261040

440

 

24.

761240

761241

C 761230

Repolusk-Osnovna šola

Z HŠ 4

75

 

25.

761250

761251

C 261040

Jastrobnik-Pogorevc

C 761230

72

 

26.

761260

761261

C 761230

Jastrobnik-Pogladičevo korito

Z HŠ 12

410

 

27.

761270

761271

C R2 431

Igrišče OŠ Dolič-Javornik

Z HŠ 71

250

 

28.

761280

761281

C R2 431

Plevnik-Bricman

C 761230

220

 

29.

761290

761291

C R2 431

Sušec-Kozjak

C R2 431

111

 

30.

761300

761301

C R2 431

Slapernik-odcep Selišnik

Z gozdna

417

 

31.

761310

761311

C R2 431

Lojzek-Jeromel

Z HŠ 33a

90

 

32.

761320

761321

C 261060

Tolsti Vrh-Colnarca

Z HŠ 62

146

 

33.

761330

761331

C G1 4

Pekarna-Makovšek

Z HŠ 53

136

 

34.

761340

761341

C 261070

Prevent-smučarska skakalnica

Z skaka.

165

 

35.

761340

761342

O 761341

Smučarska skakalnica-Colnarca

C 761320

367

 

36.

761350

761351

C 761830

Praunseis-Založnik

Z HŠ 92

66

 

37.

761360

761361

C 261070

Buč-Krebl

C 761830

50

 

38.

761370

761371

C 261070

Gozdarska cesta-vodohram

Z vodoh.

501

 

39.

761380

761381

C 261070

Gozdarska cesta-Arnenc

Z razcep

31

 

40.

761390

761391

C 261070

Papirnica-Mlinšek

Z HŠ 148

380

 

41.

761400

761401

C 261080

Mežnarc-Pušnik

Z HŠ 48

62

 

42.

761410

761411

C 261090

Sovič-Jaš

Z HŠ 4

90

 

43.

761420

761421

C 261090

Gros-Črep

Z HŠ 11

71

 

44.

761430

761431

C 261090

Hlastec-Sovič

Z HŠ 17

72

 

45.

761440

761441

C 261090

Trebec-Čas

Z HŠ 28

95

 

46.

761450

761451

C 261090

Pungartnik-Krenker

Z HŠ 20

49

 

47.

761460

761461

C 261090

Krenker-Sedovnik

Z gozdna

3.613

 

48.

761470

761471

C 761480

Odcep otroški vrtec

Z HŠ 31

58

 

49.

761480

761481

C 261090

Knjižnica-Zdr. dom-Podpečan

C G1 4

161

 

50.

761490

761491

C G1 4

AP Mislinja-odcep Foltan

C 987780

320

 

51.

761500

761501

C 761490

AP Mislinja-Mercator

Z HŠ 35

85

 

52.

761510

761511

C G1 4

Sv. Ahac-Krebl

Z HŠ 30

75

 

53.

761520

761521

C G1 4

Šiman-odcep Ameršek

Z HŠ 87

471

 

54.

761530

761531

C G1 4

Šiman-Mrakov jarek

Z HŠ 13

2.158

 

55.

761550

761551

C G1 4

Uranjek-Sveček

C 987780

313

 

56.

761560

761561

C G1 4

Šertel-Ramšak

Z HŠ 102

213

 

57.

761570

761571

C 261080

Orož-Breznik

Z HŠ 16

407

 

58.

761580

761581

C 261080

Buč-Sp. Ločnik

Z HŠ 18

504

 

59.

761590

761591

C 261080

Zg. Dovže-Inčko-Soplšek

Z HŠ 25a

561

 

60.

761600

761601

C 761590

Priključek Planinšec

Z HŠ 24

102

 

61.

761610

761611

C 377160

Sv. Urh-Černjakova koča

Z HŠ 35

427

 

62.

761620

761621

C 261080

Strgar-Turičnica

Z most

693

1.311 Sl. Gradec

63.

761630

761631

C 261110

Zagmajster-Jelenko

Z HŠ 58b

92

 

64.

761640

761641

C 261080

Vrzelak-Razborca

C 261110

402

 

65.

761650

761651

C 261080

Bučler-Babnik

Z HŠ 78

232

 

66.

761660

761661

C 261090

Zaveršnik-odcep Temnikar

Z HŠ 36

66

 

67.

761670

761671

C 261080

Kapela-župnišče

C 261090

160

 

68.

761680

761681

C 261080

Jeromel-Koprivnikar

Z HŠ 28

130

 

69.

761690

761691

C 261080

Vovk-Svedružič

Z HŠ 22

53

 

70.

761700

761701

C 261080

Arnežnik-Vovk

Z HŠ 21

93

 

71.

761710

761711

C 261080

Odcep OŠ Mislinja

Z HŠ 1

223

 

72.

761750

761751

C 262110

Špegel-Jelen

Z HŠ 54

43

 

73.

761750

761752

C 262110

Jerele-Založnik

Z HŠ 46

43

 

74.

761760

761761

C 261070

Lavre-Prevent

Z HŠ 37

112

 

75.

761770

761771

C 761820

Kanovnik-skladišče Prevent

C 761820

142

 

76.

761770

761772

C 761820

Verboten-Konečnik

Z HŠ 97

105

 

77.

761780

761781

C 261090

PC Lopan

C 261080

397

 

78.

761780

761782

C 261090

PC Lopan-povezovalna cesta I

C 261080

62

 

79.

761780

761783

O 761781

PC Lopan-povezovalna cesta II

O 761781

46

 

80.

761800

761801

C 262110

Gozdarska cesta-Pečečnik-Robnik

Z HŠ 16

61

 

81.

761810

761811

C 261070

Gozdarska cesta-Lazić-Sešel

Z HŠ 50

74

 

82.

761820

761821

C 261070

Park Gozdarska cesta-Založnik

Z HŠ 91

190

 

83.

761830

761831

C 261070

Gozdarska cesta-Buč-Žohar

Z HŠ 96

116

 

Skupna dolžina javnih poti (JP) v naseljih občine Mislinja in med naselji znaša 23.165 m (23,165 km).

7. člen

Javne poti za kolesarje (KJ) v občini Mislinja so:

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis

Konec odseka

Dolžina

[m]

Preostala dolžina

v sosednji občini [m]

1.

987780

987781

C 878690

Turiška vas-Dobrava-Mislinja

C 761490

2.926

3.016 Sl. Gradec

Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v občini Mislinja znaša 2.926 m (2,926 km).

 

8. člen

H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/1997) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2010 z dne 27.07.2010.

 

9. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 92/1998), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 38/2006) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 33/2009).

 

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 371 - 3/2009

Mislinja, dne 24.09.2010

 

Občina Mislinja

 

Župan Viktor Robnik, l.r.