New Page 2

Številka:

007-09/2020-8

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

7.4.2021

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

15. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo