New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 14. redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel

 

S K L E P 

o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Komen 

 

1. 

Občinski svet Občine Komen potrdi mandat članice Občinskega sveta Občine Komen Dunji Peric.

Mandat članice je vezan na mandat članov občinskega sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah leta 2014.

 

2. 

Mandat se začne z dnem sprejema tega sklepa.

 

Št. 032-15/2016-2

Komen, dne 23. novembra 2016

 

Župan 

Občine Komen 

Marko Bandelli l.r.