New Page 2

Številka:

032-1/2014-3

Občina:

Občina Rogašovci

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Rogašovci

Predlagatelj:

Župan Občine Rogašovci

Zakonska podlaga:

40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, popr. 14/13, 110/2011-ZDIU12 in 101/13)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Rogašovci

Datum:

12.11.2014

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

2. redna seja Občinskega sveta Občine Rogašovci

Besedilo:

/