New Page 2

Na podlagi 25. in 26. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet občine Hajdina na 2. redni seji, dne 7. 12. 2010 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

 

1. člen

V Odbor za gospodarske dejavnosti se imenujejo:

1.

Karl Svenšek

-  predsednik,

2.

Franc Krajnc

-  član,

3.

Ivan Vegelj

-  član,

4.

Anica Drevenšek

-  članica,

5.

Danilo Lipavšek

-  član,

6.

Štefan Kirbiš

-  član,

7.

Robi Šijanec

-  član in

8.

Karl Fridl 

-  član.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-2/2010

Hajdina, dne 7. decembra 2010

 

 

Občina Hajdina

 

Župan mag. Stanislav Glažar, l. r.