New Page 1

 

Na podlagi 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 112/03) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02) je Občinski Svet Občine Črenšovci na 2. redni seji dne 7. 12. 2006 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o vrednosti točke za izračun nadomestila

 

 

za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci v letu 2007 znaša 0,00023 EUR.

 

 

2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci v letu 2007 znaša 0,00005 EUR.

 

 

 

 

 

Št. OS/19/2-06

 

 

Črenšovci, dne 7. decembra 2006

 

 

Župan

    Občine Črenšovci

    Anton Törnar l.r.