New Page 2
Portal Lex localis - Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe portala Lex localis določajo pogoje naročništva in uporabe portala Lex localis, katerega lastnik je Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor (v nadaljevanju: Inštitut), Smetanova ulica 30, 2000 Maribor, vprašanja uporabniške podpore ter obveznosti Inštituta in naročnika.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo portal Lex localis: neregistrirane uporabnike, registrirane uporabnike, naročnike in poskusne uporabnike.

Splošni pogoji uporabe so del Pogodbe o naročništvu na portal Lex localis v smislu 120. člena veljavnega Obligacijskega zakonika /OZ/, ki dopolnjujejo pogodbo o naročništvu in zavezujejo kot pogodbena določila. Splošni pogoji uporabe so objavljeni na spletnih straneh portala Lex localis in so priloga pogodbe o naročništvu.

Inštitut si pridružuje pravico do spremembe in dopolnitve splošnih pogojev. Če ni določeno drugače, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh portala Lex localis.