New Page 1

Številka:

012-0001/05 - 47/04

Predlagatelj:

župan, Mohor Bogataj

Pripravljalec:

Manja Vovk, univ.dipl.soc.del.

Nada Bogataj Kržan, univ. dipl. pol.

Oddelek za družbene javne službe

Datum priprave:

23.03.2005

Besedila:

hitri (združeni) postopek - gradivo