New Page 2

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/03), v skladu s 16. členom Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 9. redni seji dne 2. 12. 2015 sprejel

 

S K L E P 

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2016 

 

1. člen 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2016 znaša 0,00028 EUR, za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2016 pa znaša 0,00011 EUR.

 

2. člen 

 

Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2016.

 

3. člen 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 9/2015-9R

Turnišče, dne 2. decembra 2015

 

Županja 

Občine Turnišče 

mag. Vesna Jerala Zver l.r.