New Page 2

Popravek

 

V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Murska Sobota, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61-3496/96, z dne 4. XI. 1996, se v

– 16. členu črta četrta alinea

– 34. členu številka registrskega vložka pravilno glasi 1/119-00.

 

Župan

Mestne občine Murska Sobota

Andrej Gerenčer l. r.