New Page 2

 

Na podlagi 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 135/03 in 1/05) je Občinski svet Občine Tržič na 19. redni seji dne 9. 11. 2005 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

 

 

1. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče ter za nezasedene poslovne prostore na območju Občine Tržič za leto 2006 znaša 0,0493 SIT.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 423-06-0005/2005

 

 

Tržič, dne 9. novembra 2005

 

 

Župan

    Občine Tržič

    Pavel Rupar l.r.