New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in drugega odstavka 119. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15)

 

R A Z P I S U J E M 

redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tolmin 

 

1. Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Dolenja Trebuša, Dolje - Gabrje, Gorenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Hudajužna - Obloke, Idrija pri Bači, Kamno - Selce, Kneža, Ljubinj, Most na Soči, Pečine, Podbrdo, Poljubinj, Ponikve, Rut - Grant, Slap ob Idrijci, Stržišče, Šentviška Gora, Tolmin, Tolminski Lom, Volarje, Volče in Zatolmin se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. septembra 2018.

3. Volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija.

 

Št. 041-0002/2018-1

Tolmin, dne 3. avgusta 2018

 

Župan 

Občine Tolmin 

Uroš Brežan l.r.