New Page 1

Številka: 047-VB-2012

Datum: 19.12.2012

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

PREDSEDNIKU NADZORNEGA ODBORA

RAČUNOVODKINJI

VODJEM POLITIČNIH STRANK IN LIST ZASTOPANIH V SVETU

PREDSTAVNIKOM MEDIJEV

PREDSTAVNIKOM PODJETJA CBA S.P. GEZA SOČIČ

 

VABILO

 

na 12. izredno sejo Občinskega sveta občine Kobilje,

ki bo v četrtek 27. decembra 2012 s pričetkom ob 16 uri

v sejni sobi občine Kobilje z naslednjim

 

Spoštovani!

 

Na podlagi dogovora na 11. redni seji občinskega sveta, ki je potekala 19.12.2012 in zaradi nuje po potrditvi IP za projekt Regionalni inovacijski center ter porabe po potrditvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kobilje za leto 2013 ter seznanitve o začasnem financiranju občine Kobilje sklicujem 12. izredne sejo občinskega sveta, občine Kobilje z naslednjim:

 

Predlogom dnevnega reda:

 

1. Sklep o potrditvi IP (investicijskega programa s CBA analizo) za Regionalni inovacijski center (gradivo 1, 2, 3)

 

2. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje za leto 2013 (gradivo)

 

3. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine Kobilje v obdobju januar – marec 2013 (gradivo)

 

Vljudno vabljeni!

 

Župan

Stanko GREGOREC l.r.

 

Priloge:

- K točki 1: Gradivo k 1. točki dnevnega reda bo posredovano najpozneje do 21. decembra

- K točki 2: Gradivo k 2. točki dnevnega reda  Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje za leto 2013

- K točki 3: Gradivo k 3. točki dnevnega reda Poročilo polletna realizacija 2012 NO Gradivo k  3. točki dnevnega reda  Sklep o začasnem financiranju občine Kobilje v obdobju januar –marec 2013