New Page 1

 

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 28. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00) je župan Občine Veržej dne 29. 12. 2000 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Veržej v letu 2001

 

 

1. člen

 

 

Do sprejetja proračuna Občine Veržej za leto 2001 se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000.

 

 

2. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja se praviloma uporabljajo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

 

 

3. člen

 

 

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2000.

 

 

4. člen

 

 

Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2001 do sprejetja proračuna za leto 2001 oziroma najkasneje do 31. 3. 2001.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 900-1/01

 

 

Veržej, dne 29. decembra 2000.

 

 

Župan

Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.