New Page 2

Številka:

9000-0007/2015-001

Občina:

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Predlagatelj:

Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Zakonska podlaga:

108. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 -ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) ter 15. člen Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Datum:

23.06.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

7. redna seja Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Besedilo:

gradivo