New Page 2

Na podlagi 8. člena Odloka o javnem glasilu Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/07) in 16. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07, 5/08) je občinski svet občine Cirkulane na 3. redni seji dne 17.12.2014 sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA OBČINE CIRKULANE

 

1. člen

 V Uredniški odbor se imenujejo:

·      Mirko Lesjak, član

·      Nina Gabrovec, članica

·      Nataša Podhostnik, članica

·      Marica Zebec, članica

·      Milena Debeljak, članica.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-124/2014

Datum: 17.12.2014

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan