New Page 2

 

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/2007) in na  podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 1/2007) je občinski svet občine Cirkulane dne 27.10.2008 na 18. redni seji sprejel naslednji:

 

 

 

 

 

SKLEP

 

 

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cirkulane za leto 2009 znaša 0,0040 Evra.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Št.: 007-70/2008

 

 

Datum: 27.10.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec