New Page 2

Številka:

00406-1/2018-1

Občina:

Občina Benedikt

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Benedikt

Predlagatelj:

Župan Občine Benedikt

Zakonska podlaga:

19. in 21. člen Zakona o lokalnih volitvah /ZLV/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 14. člen Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/11)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Benedikt

Datum:

26.2.2018

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

23. redna seja Občinskega sveta Občine Benedikt

Besedilo:

gradivo