New Page 2

Številka:

900-13/2015-1

Občina:

Občina Destrnik

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Destrnik

Predlagatelj:

Župan Občine Destrnik

Zakonska podlaga:

23. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in 15. člen Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10-UPB1, 11/10-popr., 14/14 in 9/15)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Destrnik

Datum:

4.11.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

9. redna seja Občinskega sveta Občine Destrnik

Besedilo:

gradivo