New Page 1

 

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02) je Občinski svet občine Kobarid na 9. redni seji dne 9. 10. 2003 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

I

 

 

Cene šolskih prevozov se s 1. 10. 2003 povišajo za 7,48% na kilometer oziroma 8,10% za avto na dan in znašajo:

 

 

– kombi 8 sedežev                     146,71 SIT/km (brez DDV)

 

 

                                      (159,18 z DDV)

 

 

– minibus nad 8 do vključno           198,35 SIT/km (brez DDV)

 

 

24 sedežev                            (215,21 z DDV)

 

 

– avtobus s 25 ali več sedeži         223,00 SIT/km (brez DDV)

 

 

                                      (241,95 z DDV)

 

 

Za relacijo Kobarid–Logje, kjer se cena obračunava za avto na dan, znaša 35.680 SIT oziroma 223 SIT/km (brez DDV); (38.713 SIT oziroma 241,95 SIT/km z DDV).

 

 

II

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 640-07/01

 

 

Kobarid, dne 9. oktobra 2003.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.