New Page 2

Številka:

900-09-2016

Občina:

Občina Gorišnica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gorišnica

Predlagatelj:

Župan Občine Gorišnica

Zakonska podlaga:

5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 14. člen Statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 25/2006)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gorišnica

Datum:

21.1.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

9. redna seja Občinskega sveta Občine Gorišnica

Besedilo:

gradivo