New Page 2

Številka:

007-01/2021

Občina:

Občina Videm

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Videm

Predlagatelj:

Župan Občine Videm

Zakonska podlaga:

153. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člen Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 — popr., 34119; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 16. člen Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16-UBP2, 45/17, 10/19)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Videm

Datum:

27.1.2021

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

15. redna seja Občinskega sveta Občine Videm

Besedilo:

gradivo