New Page 1
 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/09, ZJC-UPB1, 45/08) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 14. redni seji dne 26. 2. 2009 sprejel

 

 

 

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Turnišče

 

 

 

1. člen

 

 

 

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzamejo.

 

 

 

2. člen

 

 

 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

 

 

 

3. člen

 

 

 

Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Turnišče.
– ceste med naselji v Občini Turnišče in naselji v sosednjih občinah.

 

 

 

4. člen

 

 

 

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v sosednjih občinah so:

 

Tabela

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št.

Cesta

Odsek

Opis poteka

Začetek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka [m]

Dolžina v sosednji občini [m]

1

430010

430011

TURNIŠČE–GENTEROVCI

C R3 726

C R2 442

1.460

Dobr. 668; Len. 4.280

2

430020

430021

TURNIŠČE–BELI KRIŽ

C 430010

C R3 729

2.350

V. Polana 3.013

3

430030

430031

TURNIŠČE–DOBROVNIK

C R3 726

C R2 442

1.132

Dobrovnik 3.158

         

Skupaj:

4.942

 
 

 

 

5. člen

 

 

 

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

 

Tabela

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. št.

Cesta

Odsek

Opis poteka

Začetek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka [m]

Dolžina v sosednji občini [m]

1

930120

930121

RENKOVCI 58B

C R2 439

Z HŠ 58b

93

 

2

930130

930131

TURNIŠČE–RENKOVCI

O 930261

O 930121

1.412

 

3

930150

930151

VAŠKA ULICA V RENKOVCIH

C R2 439

C R2 439

1.492

 

4

930160

930161

VAŠKA ULICA V RENKOVCIH

O 930151

Z GOZD

287

 

5

930170

930171

VAŠKA ULICA V RENKOVCIH

C R2 439

O 930151

153

 

6

930180

930181

VAŠKA ULICA V RENKOVCIH

C R2 439

O 930151

1.037

 

7

930190

930191

POT NA SENOŽETI

C R2 439

O 930181

1.409

 

8

930210

930211

TURNIŠČE–RENKOVCI

C R3 726

O 930251

514

 

9

930220

930221

VAŠKA ULICA V RENKOVCIH

C R3 726

Z HŠ 44

89

 

10

930230

930231

VAŠKA ULICA V RENKOVCIH

C R3 726

Z HŠ 28

79

 

11

930240

930241

VAŠKA ULICA V RENKOVCIH

O 930151

O 930181

229

 

12

930250

930251

VAŠKA ULICA V RENKOVCIH

C R2 439

C R3 726

606

 

13

930260

930261

TURNIŠČE–LIPA

C R3 726

C R3 729

1.668

Beltinci 1.254

14

930330

930331

TURNIŠČE–POČIVALIŠČE DOLINSKO

C R3 726

C 930260

1.645

 

15

930410

930411

ŽITNA ULICA

C R3 726

O 930381

93

 

16

930420

930421

POLJSKA ULICA V TURNIŠČU

C R3 726

O 930381

691

 

17

930430

930431

PLANIKA–VRTNA ULICA

O 930461

O 930451

625

 

18

930440

930441

ULICA ŠTEFANA KOVAČA 29

C R3 726

Z HŠ 29

90

 

19

930440

930442

ULICA JOŽEFA ZADRAVCA

C R3 726

Z HŠ 6

92

 

20

930450

930451

VRTNA ULICA

O 930461

O 930421

271

 

21

930460

930461

INDUST. UL.–PREŠ. UL.

C R3 726

C R3 726

661

 

22

930470

930471

ULICA ŠTEFANA KOVAČA–POKOPALIŠČE

C R3 726

Z POKOP

132

 

23

930510

930511

TURNIŠČE–DOBROVNIK

C R3 726

C R2 439

1.200

 

24

930570

930571

PRVOMAJSKA ULICA V TURNIŠČU

C R3 726

O 930581

478

 

25

930570

930572

GAJSKA ULICA

C R3 726

O 930571

199

 

26

930580

930581

ČEVLJARSKA ULICA

C R3 726

O 930511

472

 

27

930590

930591

OBRTNIŠKA ULICA

C R3 726

O 930581

229

 

28

930600

930601

ULICA OB POTOKU

O 930511

O 930581

190

 

29

930610

930611

ULICA PROTI POŽONCOVIM

O 930601

Z HŠ 8

38

 

30

930620

930621

CVETNA ULICA

C R3 726

O 930261

318

 

31

930630

930631

ULICA 25. MAJA

C R3 726

Z HŠ 9

81

 

32

930640

930641

KRANJČEVA ULICA

C R3 726

O 930621

122

 

33

930650

930651

PARTIZANSKA ULICA

C R3 726

Z HŠ 14

300

 

34

930660

930661

MLADINSKA ULICA

O 930651

O 930682

281

 

35

930670

930671

TRAVNIŠKA ULICA

O 930511

Z RAZCEP

386

 

36

930680

930681

ULICA ŠTEFANA RAJA

C R3 726

Z JAREK

297

 

37

930680

930682

CESTA PASIKE

O 930681

Z HŠ 12

137

 

38

930690

930691

ROŽNA ULICA V TURNIŠČU

C R3 726

O 930681

203

 

39

930700

930701

KRATKA ULICA

C R3 726

Z HŠ 9

77

 

40

930710

930711

ULICA PRI VRTCU

C R3 726

O 930621

126

 

41

930720

930721

ULICA POD LOGOM

O 430031

O 430011

1.309

 

42

930720

930722

POD LOGOM–MIMO GC

C 430010

O 930721

474

 

43

930730

930731

POT ZA ŠKREDNJAMI

O 930771

O 930531

426

 

44

930800

930801

VAŠKA ULICA V NEDELICI

O 430021

O 931261

322

 

45

930820

930821

VAŠKA ULICA V NEDELICI

O 931261

O 931261

200

 

46

930830

930831

ULICA PROTI POKOPALIŠČU

O 430021

O 430011

143

 

47

930840

930841

ULICA PROTI FORTUNU

O 430021

Z HŠ 126

194

 

48

930840

930842

NEDELICA 121

O 930841

Z HŠ 121

90

 

49

930850

930851

ULICA PROTI KUČKU

O 430021

O 930861

828

 

50

930860

930861

NEDELICA–GINJEVEC

O 430021

O 430011

1.275

Lendava 539

51

930870

930871

ULICA PROTI BAKANU

O 930861

Z HŠ 101

77

 

52

930880

930881

ULICA PRI JARKU

O 930861

Z HŠ 95a

131

 

53

930890

930891

ULICA PRI REŽONJI

O 430021

O 930961

119

 

54

930900

930901

ULICA PROTI GRAMOZNICI

O 930961

O 930861

637

 

55

930960

930961

ULICA V FARKAŠOVCE

O 430021

Z GOZD

2.189

 

56

931030

931031

ULICA ZA GAJIČ

O 430021

O 931261

959

 

57

931230

931231

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

C R3 729

C R3 726

980

 

58

931260

931261

NEDELICA–GOMILICE

O 430021

O 931451

1.733

 

59

931370

931371

GOMILICE–BREZOVICA

C R3 729

O 430021

1.631

V. Polana 414

60

931420

931421

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

O 931231

Z HŠ 148a

545

 

61

931430

931431

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

O 931421

O 931231

102

 

62

931440

931441

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

O 931451

O 931451

164

 

63

931450

931451

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

O 931231

O 931421

560

 

64

931460

931461

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

O 931231

O 931451

159

 

65

931470

931471

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

O 931451

O 931491

137

 

66

931480

931481

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

O 931451

Z HŠ 135

233

 

67

931490

931491

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

O 931451

O 931261

370

 

68

931500

931501

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

C R3 729

O 931521

312

 

69

931510

931511

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

C R3 729

O 931501

102

 

70

931520

931521

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

C R3 729

O 931541

535

 

71

931530

931531

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

O 931541

Z HŠ 33

99

 

72

931540

931541

GOMILICE–TRNJE

C R3 729

O 050051

657

Črenšovci 816

73

931550

931551

VAŠKA ULICA

C R3 729

Z HŠ 14

36

 

74

931560

931561

GOMILICE 58G

C R3 726

Z HŠ NH

126

 

75

931560

931562

VAŠKA ULICA V GOMILICAH

O 931561

Z ASFALT

186

 
         

Skupaj:

36.542

 
 

 

 

6. člen

 

 

 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2009 z dne 2. 2. 2009.

 

 

 

7. člen

 

 

 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 77/98, 101/00 in 35/08).

 

 

 

8. člen

 

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 125-2/2009

 

Turnišče, dne 27. februarja 2009

 

 

 

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

 

 

 

 

Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Turnišče (Uradni list Republike Slovenije, št. 108/2021) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

4. člen

H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-192 (509) z dne 26. 5. 2021.


5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.