New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Gorišnica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gorišnica

Predlagatelj:

Župan Občine Gorišnica

Zakonska podlaga:

29. in 49. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF), 16. člen Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/06)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gorišnica

Datum:

23.6.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

11. redna seja Občinskega sveta Občine Gorišnica

Besedilo:

gradivo