New Page 2

Številka:

900-0011/2015-1

Občina:

Občina Borovnica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Borovnica

Predlagatelj:

Župan Občine Borovnica

Zakonska podlaga:

9. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007- UPB1 in spremembe), Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Borovnica

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Borovnica

Datum:

6.5.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

5. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

Besedilo:

gradivo