New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 2. redni seji dne, 18. 12. 2014 sprejel naslednji

 

SKLEP

O PODALJŠANJU NAJEMNE POGODBE ZA STANOVANJSKO HIŠO V LASTI OBČINE RADENCI

 

I.

Občina Radenci je lastnica stanovanjske hiše na naslovu Radenski Vrh 13, Radenci. Leta 2013 se je, kot najemnica, na podlagi soglasja predhodne lastnice vanjo vselila Silva Černel. Najemna pogodba traja do 1. 7. 2015.

 

II.

Občinski svet Občine Radenci soglaša s tem, da se najemnici Silvi Černel najemna pogodba za stanovanjsko hišo na naslovu Radenski Vrh 13, Radenci podaljša za nedoločen čas, oz. do zaključka postopka ločitve na sodišču ter prodaje nepremičnin v njeni lasti.

 

III.

Obveznosti najemnice se določijo v novi pogodbi o najemu, ki stopi v veljavo po podpisu obeh pogodbenih strank (najemodajalca – občin in najemnika – Silve Černel).

 

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 19. 12. 2014

Datum: 3523-0004/2013-4

 

 

Občina Radenci

 

Janez Rihtarič, župan