New Page 2

Na osnovi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/03), v skladu s 16. členom Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 1. redni seji dne 9. 12. 2010 sprejel

 

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče

 

1. člen

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2011 znaša 0,00028 EUR, za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2011 pa znaša 0,00010 EUR.

 

2. člen

 

Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2011.

 

3. člen

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 12/12-2010

Turnišče, dne 14. decembra 2010

 

Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.