New Page 2

Številka:

032-3/2015-1

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

7. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2000) in 16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/2009, 39/2014)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

09.02.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

4. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo