New Page 1

Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občin

1. Naziv institucije:

Občina Markovci

2. Naziv zbirke podatkov: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občin
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 71. členu Zakona o javnih financah /ZJF/ uprava lokalne skupnosti vodi centralno evidenco finančnega premoženja občine.

5. Pravne podlage: Zakon o javnih financah /ZJF/ SOP 1999-01-3758
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): javne finance
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:

Občina Markovci

8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 15.10.1999
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Marinka Bezjak Kolenko, e-pošta: marinka.kolenko@markovci.si