New Page 1

Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji

1. Naziv institucije:

Občina Mozirje
2. Naziv zbirke podatkov: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 5. členu Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/ morajo javna podjetja dokumentacijo s podatki o finančnih odnosih z državnimi organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti in z drugimi javnimi podjetji ter podatke v evidencah o finančnih tokovih javnih sredstev hraniti najmanj pet let po koncu koledarskega ali obračunskega leta, ko so jim bila javna sredstva dodeljena. Če javno podjetje uporabi ta sredstva v poznejšem obračunskem letu, začne petletni rok teči po koncu tega obračunskega leta.

5. Pravne podlage: Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/ SOP 2011-01-1584
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): javno podjetje, javne finance, finančno poslovodenje, državni organi, ekonomski odnosi, preglednost uprave
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Mozirje
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 18.5.2011
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave: mag. Ivo Glušič, e-pošta: ivo.glusic@mozirje.si