New Page 1

Evidenca o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, s katerimi razpolagajo oziroma so v objektih ali prostorih, ki jih uporabljajo

1. Naziv institucije:

Občina Duplek
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, s katerimi razpolagajo oziroma so v objektih ali prostorih, ki jih uporabljajo
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 32. členu Zakona o varstvu pred požarom /ZVPoz/ uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, s katerimi razpolagajo oziroma so v objektih ali prostorih, ki jih uporabljajo.

5. Pravne podlage: Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ SOP 1993-01-2577
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): varstvo pred požarom
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Duplek
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 4.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: Natalija Jakopec, e-pošta: natalija.jakopec@duplek.si